Zgłoszenie udziału w szkoleniu on-line

Skuteczna komunikacja biznesowa i komunikacja międzykulturowa

17 września 2020 w godzinach 9.00-13.00


Dane rejestracyjne

Nazwa firmy*
Imię*
Nazwisko*
E-mail*
Telefon