Zgłoszenie udziału w szkoleniu on-line

Komunikacja i etykieta w biznesie z elementami komunikacji międzykulturowej

16 lipca 2020 w godzinach 9.00-14.00


Dane rejestracyjne

Nazwa firmy*
Imię*
Nazwisko*
E-mail*
Telefon